Úvod

//

Sortiment

//

Vodní hasící přístroje

Vodní hasící přístroje

Vodní hasicí přístroj - 9 l

Třída požáru A
Hasisí schopnost 13A
Hmotnost hasiva 9l
Hasivo voda + potaš
Výtlačný prostředek Dusík
Teplotní rozsah použití −20 °C ÷ 60 °C
Maximální hmotnost 18,4 kg

Víte, že....

...podle § 2 odst. (3) písm. a) vyhlášky č. 264/2001 Sb. o požární prevenci jsou hasicí přístroje považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Podle této vyhlášky je nutné provádět na těchto zařízeních pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti?

Zpět nahoru