Kontroly a audity
PO a BOZP

Školení
PO a BOZP

Kontroly
hasících přístrojů
a ostatních požárně bezpečnostních zařízení

Požární servis Miroslav Bořek

Kompletní informace o službách naleznete v sekci webu
Přehled služeb

Víte, že....

s platností od r. 2008 musí být všechny nově zkolaudované rodinné domy vybaveny dle čl. 4.5 ČSN 730833 a přílohy č. 4 vyhl. č. 23/2008 Sb. alespoň jedním hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti 6kg a s hasicí schopností min. 34A a zařízením autonomní detekce a signalizace (autonomní detektor kouře) ve smyslu §15 odst. 5 vyhl. č. 23/2008 Sb?

Zpět nahoru