Rychlý kontakt

+420 494 533 150

zahradnikova@pozarni-servis.cz

Školení - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zajistíme pro Vás právně stanovená školení v oboru BOZP.

Vypracujeme

 • osnovy školení včetně zápisu o školení
 • zkušební testy k ověření znalostí školených osob
 • dokumentaci o školení
 • vnitřní směrnice, předpisy vztahující se k problematice
  • prevence a řízení rizik
  • evidence pracovních úrazů
  • kategorizace prací
  • odškodňování pracovních úrazů
  • systému výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP
  • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
  • ochranných nápojů a mycích, čistících a desinfekčních prostředků
  • pracovních a technologických postupů
  • organizačních směrnic
 • další dokumentace - interní provozní bezpečnostní předpisy - řády, pracovní postupy atp.

Školení

 • zaměstnanců v oboru BOZP
 • vedoucích zaměstnanců v oboru BOZP
 • samozřejmostí je vystavení osvědčení o absolvování školení

Uvedené činnosti provádí výhradně osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany.

Ceny služeb jsou stanovovány dohodou na základě konkrétních podmínek.

Zpět nahoru