Rychlý kontakt

+420 494 533 150

zahradnikova@pozarni-servis.cz

Dokumentace - bezpečnost práce

Nabízíme Vám možnost komplexního zajištění BOZP, ale i provedení dílčích úkolů z této oblasti. Naše dlouholetá praxe se zabezpečováním BOZP nás ujistila v tom, že nejefektivnější a ekonomicky nejvýhodnější způsob zabezpečení legislativních úkolů BOZP je na základě komplexně vypracovaného systému.

Poskytneme

  • odborné zavedení systému v oboru BOZP
  • odborné poradenství při jednání s orgány státního odborného dozoru
  • smluvní dozorovou periodickou činnost pro oblast BOZP
  • konzultační a poradenskou činnost

Zpracujeme dokumentaci BOZP

  • kategorizace prací s vypracováním příslušného hlášení pro orgán státního dozoru
  • provedeme vyhodnocení pracovních rizik, s vypracováním příslušné dokumentace, která poslouží jako podklad pro školení zaměstnanců o bezpečnosti práce
  • vypracujeme stanovenou dokumentaci bezpečnosti práce plnění povinnosti v oboru bezpečnosti práce i s šetřením, evidencí a hlášením pracovních úrazů
  • zavedení organizačního systému zabezpečení povinností na úseku bezpečnosti práce

Uvedené činnosti provádí výhradně osoba odborně způsobilá v oboru BOZP.

Ceny služeb jsou stanovovány dohodou na základě konkrétních podmínek.

Zpět nahoru