Rychlý kontakt

+420 494 533 150

zahradnikova@pozarni-servis.cz

Dokumentace - požární ochrana

Nabízíme Vám možnost komplexního zajištění požární ochrany, ale i provedení dílčích úkolů. Naše dlouholetá praxe se zabezpečováním požární ochrany nás ujistila v tom, že nejefektivnější a ekonomicky nejvýhodnější způsob zabezpečení legislativních úkolů požární ochrany je na základě komplexně vypracovaného systému.

Poskytneme

 • odborné zavedení systému v oboru požární ochrany
 • odborné poradenství při jednání s orgány státního dozoru
 • smluvní dozorovou periodickou činnost pro oblast PO
 • konzultační a poradenskou činnost

Zpracujeme dokumentaci Požární ochrany

 • začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • směrnice a pokyny PO
 • směrnice pro činnost požárních hlídek
 • požární poplachové směrnice
 • požární řád
 • požární kniha
 • zajišťujeme revize přenosných hasicích přístrojů
 • revize vyhrazených zařízení
 • doklady o kontrolách: požárních zařízení a prostředků, technických zařízení a prostředků

Jsme schopni zařídit

 • revize: elektroinstalace a zařízení, hromosvodů
 • požárně bezpečnostní řešení stavby

Uvedené činnosti provádí výhradně osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany.

Ceny služeb jsou stanovovány dohodou na základě konkrétních podmínek.

Zpět nahoru