Rychlý kontakt

+420 494 533 150

zahradnikova@pozarni-servis.cz

Školení - požární ochrana

Zajistíme pro Vás právně stanovená školení a odbornou přípravu v oboru požární ochrany.

Vypracujeme

 • tematický plán a časový rozvrh školení
 • zkušební testy k ověření znalostí školených osob
 • dokumentaci o školení

Školení

 • zaměstnanců v oboru požární ochrany - rozsah školení 2 hod.
 • vedoucích zaměstnanců v oboru požární ochrany - rozsah školení 4 hod
 • samozřejmostí je vystavení osvědčení o absolvování školení

Odborná příprava

 • preventivních požárních hlídek
 • preventistů požární ochrany (§ 16 zákona o PO)
  • úspěšné absolvování je nutné pro získání odborné způsobilosti preventisty PO a následné plnění úkolů podle § 5, odst. 1, písm. d), e), § 16, odst. 1, písm. c) citovaného zákona
  • odborná příprava je zakončena zkouškou - ověření znalostí.
 • techniků PO
  • příprava pro absolvování odborných zkoušek způsobilosti před komisí MV ČR
  • získaná odborná způsobilost - technik PO - opravňuje k plnění povinností vyplývajících z § 5, § 6, § 16 odst. 1 a § 16a

Uvedené činnosti provádí výhradně osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany.

Ceny služeb jsou stanovovány dohodou na základě konkrétních podmínek.

Zpět nahoru